Policyer

Styrelsen har antagit en policy för trapphuset som i korthet går ut på att det ska bevaras i sin ursprungliga stil och renoveras varsamt. Nya lägenhetsdörrar ska ha samma laminat som de befintliga och inga nya väggmonterade brevlådor ska sättas upp. Av sakerhetsskäl får tyvärr heller i princip ingenting stå i trapphuset, det gäller såväl växter som dörrmattor. Undantaget är rullatorer som får stå i utrymmet bredvid entrén.