Vi kommer att hålla extrastämma tisdagen den 17:e april för att ta ett första beslut för att uppdatera våra stadgar så att de följer den nya lagen för ekonomiska föreningar. Uppdateringar kommer också att göras så att vi håller oss så nära Bostadsrätternas mönsterstadgar som möjligt.

Nytt infoblad för november med information om bland annat ny trapphuspolicy, fler återvinningskärl för kartong, och rensning bland cyklarna.