Vi kommer att hålla extrastämma tisdagen den 17:e april för att ta ett första beslut för att uppdatera våra stadgar så att de följer den nya lagen för ekonomiska föreningar. Uppdateringar kommer också att göras så att vi håller oss så nära Bostadsrätternas mönsterstadgar som möjligt.

Nytt infoblad för november med information om bland annat ny trapphuspolicy, fler återvinningskärl för kartong, och rensning bland cyklarna.

Styrelsen har antagit en policy för trapphuset som i korthet går ut på att det ska bevaras i sin ursprungliga stil och renoveras varsamt. Nya lägenhetsdörrar ska ha samma laminat som de befintliga och inga nya väggmonterade brevlådor ska sättas upp. Av sakerhetsskäl får tyvärr heller i princip ingenting stå i trapphuset, det gäller såväl växter som dörrmattor. Undantaget är rullatorer som får stå i utrymmet bredvid entrén.