Styrelsen

Läs om vilka som ingår i styrelsen

Stadgar

Stadgarna uppdaterades senast 2015

Klicka här för att läsa stadgarna (PDF)

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt styrdokument för styrelsen som används för att planera större arbeten eller investeringar i fastigheten. Men underhållsplanen är inte bara viktig för styrelsen utan också minst lika viktig för alla medlemmar, eller potentiella medlemmar som tillsammans äger fastigheten.

Klicka här för att läsa mer om underhållsplanen

Årsstämma 2016

Handlingarna för årsstämman 2016:

Årsredovisningen (PDF).

Protokoll (PDF).